www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
<-- QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี


QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น -->
หน้าหลักกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ผู้ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ถาม - ตอบ เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แจ้งโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
หนังสือคู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ติดต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เวทีการประชุมติดตามผล การดำเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC. ประจำปี 2562
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จัดเวทีพิเศษเพื่อชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่  และ LTC เดินสายพบผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโดยตรงของท้องถิ่นทั้ง 8 จังหวัด ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ โรงพยาบาล และรพสต. ทุกแห่ง พร้อมทีมวิทยกรทุกท่าน เพื่อรับฟัง และร่วมแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดในการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างใกล้ชิด

  • ผู้รับผิดชอบงาน : คุณประพจน์ บุญมี งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มือถือ 084-439-0145 โทร. 036-213-205 
  • ผู้รับผิดชอบงาน : คุณสุวิมล สุขเกษม งานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Long Team Care (LTC.) มือถือ 081-781-4645
  • วิทยากร : ทีมวิทยากรระดับเขตและจังหวัด
ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม และกำหนดการ 
*** สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ สปสช.และทีมจังหวัดจะร่วมกันพิจารณาจัดประชุมในเวทีครั้งถัดไป ***
    1. จังหวัดนนทบุรี  วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะริช
                หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    2. จังหวัดสิงห์บุรี  วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ร้านไพบูลย์ไก่ย่าง
                 หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    3. จังหวัดอ่างทอง*
         3.1) วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก (เฉพาะพื้นที่ อ.ป่าโมก)
                หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน
         3.2) วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางจัก (เฉพาะพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ)
                หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    4. จังหวัดปทุมธานี  วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
                หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    5. จังหวัดสระบุรี
         5.1) วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ (เฉพาะพื้นที่ อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก อ.พระพุทธบาท อ.บ้านหมอ อ.ดอนพุด และ อ.เฉลิมพระเกียรติ)
                หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน
         5.2) วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ (เฉพาะพื้นที่ อ.วังม่วง อ.เสาไห้ อ.หนองแค อ.หนองโดน อ.วิหารแดง และ อ.หนองแซง)
                หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    6. จังหวัดลพบุรี*  วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์  (เฉพาะพื้นที่ อ.โคกเจริญ อ.ชัยบาดาล อ.ท่าวุ้ง และ อ.ท่าหลวง)
                   หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา*  วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ (เฉพาะพื้นที่ อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.บางซ้าย อ.บางไทร และ อ.บางปะหัน)
                    หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

    8. จังหวัดนครนายก  วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมจันทรา
                    หนังสือเชิญ l กำหนดการ l ลงทะเบียน

*หมายเหตุ เฉพาะบางพื้นที่*
รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน/รอบเท่านั้น