ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
หน้าหลักกองทุนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกองทุนฯ
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนฯ
เอกสาร สปสช.
ผู้ประสานงานกองทุนฯ
ถาม - ตอบกองทุนฯ
ติดต่อกองทุนฯ
www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งกรรมการกองทุนแบบออนไลน์
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
งบประมาณสนับสนุนอปท
ขั้นตอนการ รับเงิน จ่ายเงิน กองทุนอบต.เทศบาล
ลงทะเบียนเข้าประชุมออนไลน์ โดย สปสช.เขต 4 สระบุรี
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
App ก้าวใหม่ สปสช. สำหรับ Android
 • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
ระบบกำกับติดตามการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
คู่มือการเข้ารับค่ารักษาพยาบบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2559
ไลน์กลุ่มที่ 3
 • วีดีโอ : 10 ขั้นตอนบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
แจ้งโอนเงินกองทุนฯ
หนังสือคู่มือกองทุนฯ
App ก้าวใหม่ สปสช. สำหรับ ios
คู่มือ การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย ประพจน์ บุญมี
41 โครงการตัวอย่าง ปี 2560
Local Fund Official Page
QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
- แจ้ง อปท. ทุกแห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ขอแจ้งโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ.๒๕๖๑
 1. เรื่อง หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2561: คลิกที่นี่
 2. ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ปี 2561 ฉบับเต็ม: คลิกที่นี่
คู่มือการดำเนินงาน Long Trem Care โดย สปสช.เขต 4 สระบุรี 36 MB. PDF
ประกาศสำนักงานหลีกประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายชือผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.สาธารณสุข l คลิกที่นี่
 2. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย เลขาธิการ สปสช.  l คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l คลิกที่นี่
 4. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 5. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 6. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ l PDF, WORD

หนังสือ สปสช.เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
- ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี สำหรับ ๘ จังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอเชิญหน่วยงาน อปท. เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ฯ
QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"งานประชุมชี้แจง 8 จังหวัด" ใหม่ล่าสุด (8 ม.ค.2562)