www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
แบบ PDF - แบบ Powerpoint
Update 7.6.2560
กองทุนฯ แจ้งข่าว (อัพเดต 31/1/2561)

  1. ไลน์กลุ่มใหม่ สำหรับชาวกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 4 สระบุรี (8 จังหวัดภาคกลาง) เพื่อความสะดวกในการติดต่อถึงกัน Localfund จึงสร้างกรุ๊ปไลน์ไว้ประสานงาน สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น "กลุ่มที่ 3"
  2. เงินโอนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รอบ 2 โอนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
  3. สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
        โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
        เวลาราชการ 08.30-16.30 น. จันทร์ - ศุกร์
  • กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ของเดิม
  • กองทุนที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย
อ่านต่อ คลิกที่นี่
ระบบ ios : https://goo.gl/PHMJ1E
ระบบ Android : https://goo.gl/BFtGCq
  • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
ไลน์กลุ่มที่ 3
ประกาศ : การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
  • วีดีโอ : 10 ขั้นตอนบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
แจ้งโอนเงิน
หนังสือคู่มือ